100-річчя Д.К.Толопко

7 листопада 2012 року виповнюється 100 років від дня народження видатного хіміка-технолога, професора Дмитра Костянтиновича Толопка.

ТОЛОПКО

ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ

(7.11.1912—28.10.1990)

Дмитро Толопко народився 7 листопада 1912 р. у родині сільського коваля в селі Під’ярків тодішнього Бібрецького повіту Львівської області. Помер 28 жовтня 1990 року, похований у Львові на Личаківському кладовищі.

У 1939 році закінчив Львівську політехніку, здобув фах інженера-хіміка і почав свою викладацьку і наукову діяльність на посаді асистента кафедри органічної хімії Львівської політехніки.

За часів німецької окупації діяльність Політехніки була припинена, а в її корпусах розмістився військовий шпиталь. В цей час Дмитро Толопко працював інженером-хіміком, викладачем хімії у фаховій хімічній школі та асистентом на технічних курсах. У 1944 році, після вступу до Львова радянських військ і відновлення діяльності Політехніки, Дмитро Толопко знову обійняв посаду асистента кафедри органічної хімії. В 1955 році він захистив у Київському університеті кандидатську дисертацію на тему ”Синтез і властивості третинного гідропероксиду кумолу”.

Наукові зацікавлення Дмитра Толопка впродовж його плідної трудової діяльності стосувалися вивчення окиснювальних процесів, синтезу пероксидних ініціаторів, рідиннофазного автоокиснення вуглеводнів, особливо кумолу та дифенілетану, дослідження кінетики цих процесів та виділення проміжних продуктів – гідропероксидів, розроблення методів синтезу акрилатних мономерів та ін.

У 1958 році він очолив одну з наукових груп першої у Політехніці проблемної лабораторії нових матеріалів. 1962 року йому присвоюють звання доцента. У 1965 році Дмитро Толопко організовує кафедру Технології основного органічного синтезу і синтетичних каучуків (ТОНС), яку очолює протягом 18 років (до 1983 року).

Основним напрямом наукових досліджень новоствореної кафедри Дмитро Толопко визначив „опрацювання методів синтезу акрилатних мономерів”. На шляху реалізації цієї тематики сформувалися наукові групи, що займалися:

  • – розробкою методів синтезу нових каталізаторів гетерогенно-каталітичного окиснення олефінів (пропілену, ізобутилену);
  • – рідинно-фазним окисненням ненасичених альдегідів киснем до відповідних кислот;
  • – розробленням методів синтезу похідних акрилових кислот: хлорангідридів, естерів, амідів;
  • – розробленням методів одержання ?-пропіолактану та пропансультону.

У цих наукових групах виховано цілу плеяду талановитих науковців і хіміків-технологів.

У 1972 році Дмитро Толопко захищає у Львівському політехнічному інституті докторську дисертацію на тему „Дослідження в галузі акрилатних мономерів”, а в 1973 році йому присвоєно вчене звання професора. Результати наукових досліджень професора Толопка Д.К. знайшли своє відображення у 11 авторських свідоцтвах  та більше ніж 150 наукових працях.

Слід відзначити унікальну здатність Професора, що базувалась на його обширних знаннях і загальній ерудиції, безпомилково визначати перспективні напрями досліджень, виявляти і залучати до наукової роботи талановиту молодь. Уже в 1967 році захищає кандидатську дисертацію його перший аспірант Євген Мокрий, і далі на кафедрі щорічно відбувались один-два захисти кандидатських дисертацій. Під безпосереднім керівництвом професора Толопка Д.К. було виконано і захищено 29 кандидатських дисертацій. З 1983 року до 1990 року Дмитро Толопко – професор кафедри ТОНС. Це був один з небагатьох професорів, який практично до кінця своїх днів працював у лабораторії і особисто ставив досліди. Лекції професор Толопкo Д.К. у всі часи читав лише рідною мовою, хоча вільно володів польською, німецькою і російською мовами, знав латину, читав і опрацьовував, без проблем, англомовну наукову літературу.

Серед випускників кафедри ТОНС є 2 член-кореспонденти НАН України, 20 докторів наук, 150 кандидатів наук. За 1962 – 1983 р.р. очолювана професором Д.Толопка кафедра випустила більше 1000 спеціалістів в галузі основного органічного та нафтохімічного синтезу і технології синтетичних каучуків, які успішно працюють в різних кінцях країни і світу, несуть у своїх серцях добру пам’ять про видатного вченого вчителя і порадника – професора Дмитра Толопка.

Змінити мову